προπαίδεια

Όλη η προπαίδεια σε πίνακα.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να εκτυπώσετε δωρεάν σε PDF ολόκληρο τον πίνακα πολλαπλασιασμού σε μία σελίδα. Το αρχείο PDF που θα κατεβάσετε περιλαμβάνει 2 σελίδες, μία με την προπαίδεια έως το 10 και μία με την προπαίδεια έως το 12.

Όλη η προπαίδεια σε πίνακα