πίνακας προπαίδειας με μεγέθη
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να εκτυπώσετε δωρεάν σε PDF τον πίνακα πολλαπλασιασμού με μεγέθη. Το κάθε γινόμενο καταλαμβάνει τον αντίστοιχο χώρο μετρημένο με κουτάκια, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τα μεγέθη των αριθμών

Προπαίδεια πίνακας με μεγέθη